Delmhorst kuntoarvio ja rakennus

Delmhorst mittarit rakenteiden kuntoarviointeihin

560.00 € 
Delmhorst BDX 30
Delmhorst BDX 30

Kipsilevyn ja kipsin kosteustasosta
Esitys valottaa sitä, tarvitsevatko materiaalit vaihtoa vai ovatko ne kestäviä, korostaen Delmhorst BDX-30 -kosteusmittaria ja ominaisuuksia, jotka erottavat sen joukosta välttämättömänä työkaluna.
1. Mitkä ovat optimaaliset kosteustasot kipsilevylle/kipsille?
   Kipsilevyn optimaalinen kosteustaso on tyypillisesti 1 % tai vähemmän. Jos kipsilevyn kosteuspitoisuus on yli 1 %, sen katsotaan vaarantuneen
   ja se  saattaa vaatia vaihtamista. Kipsilevyyn käytettävät kosteusmittarit tulee kalibroida tarkasti niin, että ne havaitsevat pienimmänkin
   kosteusmäärän.
Delmhorst BDX-30 -kosteusmittarissa on kipsiasteikko, josta havaitaan jopa 0,1 % kosteuden kipsilevyssä tai kipsissä. Tämä herkkyystaso on olennainen määritettäessä, onko kipsilevy tai kipsi ollut alttiita vaurioille........

Lisätietoja »