Gann Compact

Gann Compact
Tarjoustuote
Hinta: 102.50 € 
alv 0 %


kpl

Puulajivalitsin        2-portainen               Puunpaksuus           maks n. 25 mm
Näyttö                    3-Numeroinen          Mitta-alue               5 % - 20 %
Automaattinen laitevaaitus                     Ei erillisiä kaapeleita
Koko: korkeus 200 mm, leveys 35 mm ja paksuus 35 mm, paino 130 g  
Virtalähde:  9V lisävarusteena 9V Ni-Cd-akku 
"piikki-" vai "pintakosteusmittari"

Käyttöohje
Hydromette COMPACT:lla voidaan mitata puun, viilun, puuaineen, puuikkunoiden ja ovien kuten myös kevyen rappauksen kosteutta
Laitteessa on puulajiasetukset 2 ja 3. Puunkosteusnäyttö on määritelty lämpötilaan 20 °C. Asetus B voidaan määritellä kevyen rappauksen kosteutta suoralla näytöllä painoprosentteina.
Mitta-alue
Mitta-alue on puunkosteutta ajatellen 5 – 20 % ja rappauskosteusarvo 0,3 – 3,5 %. Näiden ulkopuolella olevia arvoja ei näytetä.
Vaaitus
Laitteistossa on automaattinen vaaitus ja sen vuoksi jälkikäteen olevaa vaaitusta ei tarvita
Turvallisuusohjeet
Huomio! On olemassa vahingoittumisvaara laitteistossa olevien mittakärkien vuoksi, kun laitteisto on ilman laitteeseen kuuluvaa suojakupua tai muuta suojaavaa laitteistoa.
Tämän vuoksi saattaa aiheutua mitattaessa vahingoittumisriski laitteiston huolimattoman käytön vuoksi.
Kun mitataan kosteuksia, tulee tarkistaa, ettei mitattavissa kohdin ole mitään sähkö-, vesijohtoa tai muita vastaavia, jotka voivat tai joita voidaan vahingoittaa.
Patteri
Transistori käyttöpatteri 9 V tyyppi IEC 6 F 22 tai IEC 6 LF 22
Patterin vaihto
Patterinvaihto on tarpeellista, kun kaksi desimaalipistettä vilkkuu (esim. 1.8.8). Molemmat ylä-puoliset ristipääruuvit avataan ja otetaan kansi varovasti pois. Vaihdetaan ja kansi taa suletaan.
Käyttö
Valitsemalla valitaan mitattava puulaji kohdista 2 tai 3. Rappauksen mittaukseen valitaan kohta B
Mittakärjet painetaan joko puuhun tai rappaukseen, puulle poikittain syynsuuntaan nähden.
Painetaan mittakytkintä ja tulos on luettavissa näytöltä.
Huom. Puunkosteudenmittatulokset on luettavissa lämpötila-alueella 15 – 25 ºC suoraan näytöltä. Ko lämpötilan ulkopuolella on poikkeama suurempi. Kohdetta ei pidä mitata metallin päällä ja viiluja mitattaessa tulee olla useampi viilu toistensa päällä.
Kärkien vaihto
Kiinnitysruuvit avataan ja kärjet vaihdetaan. Jotta vältytään mittavirheiltä, tulee kiinnitysruuvit ruu-vata huolella kiinni sekä vaihdettaessa kärkiä tarkistetaan, että liitäntäpinnat ovat puhtaat.