Gann Compact B eri tilojen kosteuskartoitukseen

Gann Compact B eri tilojen kosteuskartoitukseen
Tarjoustuote
Hinta: 145.00 € 
alv 0 %


kpl

Mittalaitteessa on LCD-näyttö ja vaihdettava kuulapää. Mittalaitteella kartoitetaan jälkeä jättämättä
kaikenlaisten rakenteiden  kosteusmuutoksia esim. kuinka kosteus on jakaantunut seinissä, katoissa
tai lattioissa. Automaattinen laitteen vaaitus. Käsimittari sopii taskuun ja sieltä nopeasti mittauskäyttöön.

Tekniset tiedot
Mitta-alue 1: 0  - 99:ään eli kosteusalue jaettu 0 - 99 osaan
Mitta-alue 2: 0,3 - 8,5 paino% tai 0,3 - 6,5 CM% (muuntotaulukolla)
Koko: Korkeus 220 mm Leveys 35 mm Paksuus 35 mm Paino 0,190 kg
Kuluneen pallosensorin tilalle pallosensori hinta ks tästä linkistä . Vaihdon voi suorittaa itse.
Vaaitus ja tarkistus ennen jokaista mittausta
Automaattinen laitteen vaaitus. Laitetta pidetään kiinni mahdollisimman takaa. Käyttönapista painetaan ja
kuulapäätä pidetään ilmassa. Tällöin näyttöarvo tulee olla -5 ja + 5:n välillä. Kun tämä ehto on täytetty, on
mittalaite vaainnut itsensä ja laite on käyttövalmis. Jos arvo ei ole ko ohjearvojen sisällä, ota yhteyttä
toimittajaasi maahantuojaan
Ved Systems Oy Engineering:iin 
Virta: 9 V patteri tai Ni-Cd akku (lisävaruste)
Taulukossa olevat arvot ovat ohjeellisia. Huomioikaa nämä Gann Hydrometer Compact B näyttävät arvojen materiaaliin liittyvät arvioinnit, että nämä eivät vastaa VOB:n mukaiseen tai vastaaviin määräyksiin vaatimustasoista kosteudenmittausta.
Kaikki käyttöohjeissa sisältävät vihjeet ja taulukot käytännössä olevista sallituista tai tavinomaisista kosteusolosuhteista kuten yleiset käytönmääritykset on otettu ammattikirjallisuudesta. Niihin saatui-hin tietoihin, jotka liittyvät ohjeistukseen, ei sen vuoksi laitevalmistaja ota vastuuta. Ne mitta-arvot, jotka käyttäjä on saanut ja niistä vedettyihin loppuarviointiin liittyy todellisuuteen ja käyttäjän am-mattilaisen työkokemukseen ja saatuihin tietoihin.

Yleiset ohjeet
Hydromette COMPACT B on sähkötoiminen rakenekosteusilmaisin.  Mittausperiatteena kapasi-tanssivaraukseen liittyvä mittausperiaate.
Laitetta käytetään jälkeäjättämättömänä kaikenlaisen rakennustavaran kosteudenmittaukseen kuten esim. seinissä, katoissa tai lattialla kosteudenjakautumiseen. Erityisesti laite on hyvä rakennepinnot-teiden tarkistamiseen.
Mitta-alue 0 – 100 jakoinen
Mitta-arvon saadaan todellisuudessa materiaalin tiheyden ja vesipitoisuuden avulla. Mittaussyvyys riippuu tiheydestä ja on noin 20 mm – 40 mm.
Kalibrointi laitteessa on täyselektroninen vaainta ja myöhempi kalibrointi ei ole tarpeellinen.
Patteri
Transistori käyttöpatteri 9 V tyyppi IEC 6 F 22 tai IEC 6 LF 22. Avataan mittalaitteen yläpuoliset ruuvit ja päästään patteritilaan. Patterinvaihto on tarpeellista, kun kaksi desimaalipistettä vilkkuu (esim. 1.8.8). Molemmat ylä-puoliset ristipääruuvit avataan ja otetaan kansi varovasti pois. Vaihdetaan ja kansi taa suletaan.
Turvallisuusohjeet
Laitteessa on vahingoittumisvaara, kun kosketaan laitteen sähköä johtavia osia, joka on metallikuu-lassa. Laitetta ei pidä laittaa välittömään läheisyyteen vanhojen tai suurjaksolle herkkien laitteiden läheisyyteen (esim. herkät terveydenhuoltoon liittyvät laitteet). Laite on tarkoitettu rakennemateri-aalien kosteudenmittaukseen, kosteuteen, joka on sitoutunut materiaaliin.
Tarkistus
Laitetta pidetään kiinni mahdollisimman takaa. Käyttönapista painetaan ja kuulan avulla pidetään ilmassa. Näyttöarvo tulee olla -5 ja + 5:n välillä.
Käyttö
Pidetään laitteesta kiinni mahdollisimman takaa. Kytkinnappia painetaan ja kuulalla tarkastellaan tutkittavaa kohtaa. Kuulaa tulee liikuttaa kohteessa kontaktissa. Saadakseen mahdollisimman opti-maalisen tuloksen, tullee olla mitattavaa kohtaa nähden 90 ˚ kulmassa.
Huomioitavaa: Ei tule mitata metallisia osia. Kulma-alueella on pidettävä etäisyyttä 8 – 10 cm kulmasta. Rakenteissa joissa on metallia (rakenneteräs, johdot, putket, jne.) ja normaali ympäristö, nousee näyttö noin 50:llä portaikolla muutoin kuivalla ympäristöllä. Tieto absoluuttista kosteutta paino % tai kosteutena CM %:na saadaan normaalin kuivausmenette-lyn avulla (esim. käyttämällä tarvittavia laitteita) Kun ei ole kosteuseroa pinnan ja keskiosa välillä, voidaan käyttää liian matalia kosteusarvoja.
Mitattavan materiaalin tiheys on huomioitava vaikutus. Periaatteessa kasvavalla tiheydellä näyttö kuivaan ja kostea materiaali on vastaavasti korkeampi.
Kulutus- ja varaosat: Ved Systems Oy Engineering