Kosteusmittarit puu ja puiset rakenteet

Uusi verkkokauppamme www.kosteusmittarit.com
Kosteusmittarit
Delmhorst, Gann, Merlin, Schaller ja Trotec puun ja sen jatkojalosteiden sekä rakenteiden kosteudenmittauksiin.


   
    

Delmhorst           Gann                                     Merlin             Schaller       Trotec mittarit

D-tarvikkeet       G-
tarvikkeet                 
        Lauber            S-tarvikkeet    T-tarvikkeet
Sahapintaisen puutavaran mittaus: Delmhorst, Gann, Schaller, Trotec
Höylä- tai hiomapintaisen puunkosteudenmittaus: Gann, Merlin

Puun tasapainokosteus, ilmansuhteellinen kosteus ja ilman lämpötila: Lauber

Peukalosääntö: puun tasapainokosteus on noin 1/5 ilman suhteellisesta kosteudesta

 

 

 

 

 

 

 Näin puun ja rakenteiden kosteusmittari toimii:
1. Elektrodeilla eli piikeillä tapahtuu sähkövastuksen avulla. Tämä mittaus on riippuvainen puulajista, puun tiheydestä ja lämpötilasta. Puun ja rakenteiden kosteusmittari mittaa kahden pisteen välisen sähkövastuksen, joka muutetaan puunkosteudeksi. "kirkkailla" piikillä saadaan ko kohdan suurin kosteusarvo, tefl. pinnotteisilla saadaan piikkien kärkien väliin jäävä puunkosteus
Kohde: saha-, höylä- ja hiottupintainen puutuote.  Laitevalmistaja: Delmhorst, Gann, Schaller ja Trotec
2. Kapasitiiviseen varaukseen tai mikroaaltoon perustuva mittaus on säköön perustuva mittaustapa. Tämä mittaus on riippuvainen
    puunlajista ja puuntiheydestä. Saatu tulos on sähkökentän tilavuuden keskimääräinen kosteus.
    Kohde: höylä- ja hiottupintainen puutuote. Sensorin on oltava koko pinnaltaan kohteessa kiinni.  Valmistaja: Merlin ja Gann
Tutustu myös Mühlböck- ja Lauber puutavarakuivaamoihin

Ved Systems Oy Engineering

+358 40 767 6486
myynti@vedsys.com
www.vedsys.com