Käyttöohje Compact B

04.08.2017 15:53

Kosteusilmaisin compact B, kosteusilmaisin normaaleihin lämpöisiin tiloihin
 

Kuvassa B50, 60 ja LB 71 sensorin pää. Materiaalin tiheys vaikuttaa mittaussyvyyteen

Kuvassa sensori B50.

Kuten käyttöohjeissa kerrotaan sensori vaaitsee automaattisesti. Tutustu käyttöohjeeseen.

Mikäli vaaitustulos ei ole käyttöohjeen mukainen voidaan hienosäätää sensoria seuraavasti:

Säätötyökaluna on tasakärkinen pieni ruuvimeisseli. Mieluiten keraaminen, koska mahdollisesti käytettävä metallinen ruuvimeisseli vaikuttaa mitta-arvon tulokseen (mittausperiaate on mikroaaltokenttä ja siinä olevat dipoliset eli sähköä johtavat aineet). Mikäli ei ole saatavilla keraamista ruuvimeisseliä, tulee toimia seuraavasti, että poistettaessa metallista ruuvimeisseliä sensorista, mittalukema pienenee. Gann kokemuksen jatai arvio on,
että metallisella ruuvimeisselillä säädettäessä näyttö näyttää 4. Kun sen jälkeen ko ruuvimeis-
seli
on poistettu, näytöksi tulee  Huom!!
a)Säädettäessä tukikäsi on oltava mahdollisim-man siellä, missä sensorin liitäntäjohto on.b)Tukipinta tulee olla riittävän paksu ja täysin sellainen, ettei se johda sähköä. Jos säätö ei tuota haluttua tulosta, ota yhteyttä Ved Systems Oy Engineering:iin

taulukossa olevat arvot ovat ohjeellisia. Gann Hydrometer Compact B näyttää arvot, jotka eivät vastaa VOB:n mukaiseen tai vastaaviin määräyksiin vaatimustasoista kosteudenmittausta. Kaikki käyttöohjeissa sisältävät tiedot ja taulukot käytännössä olevista sallituista tai tavinomaisista kosteusolo-suhteista kuten yleiset käytönmääritykset on otettu ammattikirjallisuudesta. Niihin saatuihin tietoihin, jotka liittyvät ohjeistukseen, ei sen vuoksi laite-valmistaja ota vastuuta. Ne mitta-arvot, jotka käyttäjä on saanut ja niistä vedettyihin loppuarviointiin liittyy todellisuuteen ja käyttäjän ammattilaisen työkokemukseen ja saatuihin tietoihin.
Yleiset ohjeet
Hydromette COMPACT B on sähkötoiminen rakenekosteusilmaisin. Mittausperiatteena kapasitanssivaraukseen liittyvä mittausperiaate. Laitetta käytetään jälkeäjättämättömänä kaikenlaisen rakennustavaran kosteudenmittaukseen kuten esim. seinissä, katoissa tai lattialla kosteudenjakautumiseen. Erityisesti laite on hyvä rakennepinnotteiden tarkistamiseen.

Mitta-alue 0 – 99 jakoinen. Mitta-arvon saadaan materiaalin tiheyden ja vesipitoisuuden avulla. Mittaussyvyys riippuu tiheydestä ja on noin 20 mm – 40 mm. Kalibrointi laitteessa on täyselektroninen vaainta ja myöhempi kalibrointi ei ole tarpeellinen.

Patteri: Transistori käyttöpatteri 9 V tyyppi IEC 6 F 22 tai IEC 6 LF 22. Avataan mittalaitteen yläpuoliset ruuvit ja päästään patteritilaan.
Patterinvaihto on tarpeellista, kun kaksi desimaalipistettä vilkkuu (esim. 1.8.8).
Molemmat ylä-puoliset ristipääruuvit avataan ja otetaan kansi varovasti pois. Vaihdetaan ja kansi taa suletaan.

Turvallisuusohjeet
Laitteessa on vahingoittumisvaara, kun kosketaan laitteen sähköä johtavia osia, joka on metallikuu-lassa. Laitetta ei pidä laittaa välittömään läheisyyteen vanhojen tai suurjaksolle herkkien laitteiden läheisyyteen (esim. herkät terveydenhuoltoon liittyvät laitteet). Laite on tarkoitettu rakennemateri-aalien kosteudenmittaukseen, kosteuteen, joka on sitoutunut materiaaliin.

Tarkistus
Laitetta pidetään kiinni mahdollisimman takaa. Käyttönapista painetaan ja kuulan avulla pidetään ilmassa. Näyttöarvo tulee olla -5 ja + 5:n välillä.

Käyttö
Pidetään laitteesta kiinni mahdollisimman takaa. Kytkinnappia painetaan ja kuulalla tarkastellaan tutkittavaa kohtaa. Kuulaa tulee liikuttaa kohteessa kontaktissa. Saadakseen mahdollisimman opti-maalisen tuloksen, tullee olla mitattavaa kohtaa nähden 90 ˚ kulmassa.
Huomioitavaa - Ei tule mitata metallisia osia.  Kulma-alueella on pidettävä etäisyyttä 8 – 10 cm kulmasta. Rakenteissa joissa on metallia (rakenneteräs, johdot, putket, jne.) ja normaali ympäristö, nousee näyttö noin 50:llä portaikolla muutoin kuivalla ympäristöllä. Tieto absoluuttista kosteutta paino % tai kosteutena CM %:na saadaan normaalin kuivausmenettelyn avulla (esim. käyttämällä tarvittavia laitteita) Kun ei ole kosteuseroa pinnan ja keskiosa välillä, voidaan käyttää liian matalia kosteusarvoja. Mitattavan materiaalin tiheys on huomioitava vaikutus. Periaatteessa kasvavalla tiheydellä näyttö kuivaan ja kostea materiaali on vastaavasti korkeampi.
Kulutus- ja varaosat: Ved Systems Oy Engineering