Kosteudenmittaus ja kosteuskartoitus (kiinteistöt)

04.03.2019 15:56

Mittausmenetelmät, mittausmenetelmien ero, sudenkuopat, laitekäyttäjät, laitehuolto, oma kontrolli
 

Yleistä
Kaikilla on huoli omaisuudestaan ja mittalaitteiden avulla on helppo havaita mahdolliset muutokset, jolloin on perusteltu syy ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli kohteen tila on hälyttävä. Hyvällä seurannalla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä voidaan ylläpitää hyvää ja terveellistä elinympäristöä ja pidentää kohteiden elinkaarta runsaasti. Nämä yhdessä luo säästöä niin yksityis-  kuin kansantalouteen. On tärkeää tietää tilaan syntyneet kosteusmuutokset ja kuinka laajalle ko muutokset ovat edenneet. Edullisimmin sen saa tehtyä kapasitiivisilla kosteuskartoittamilla eli kosteusilmaisimilla. Kuinka kostea tila on, on silloin mitattava ko kohteen kosteusprosentti.
Mittausmenetelmät
Mittausmenetelmät ovat olleet jo pitkään samoja. Vastusmittaus kertoo kahden pisteen välisestä sähkövastuksesta. Mitä pienempi vastus on sitä märempää on. Kapasitanssiin tai mikroaaltoon perustuva mittaus kertoo siinä tilavuudessa (esim kapasitanssi varaus tai mikroaaltokenttä) olevan keskimääräisen kosteuden. Mitä enemmän ko tilassa on sähköä johtavia aineita, sitä märempi ko tila on. Käytännössä on vähän tietoa kuinka suuri ero ko mittaustavoilla on.
Mittalaitteiden välinen ero
Ero mittalaitteiden välillä on ainoastaan siinä se, että mitkä on mittalaitteisiin syötetty tiheysarvo ja toinen ero kuinka laajalti saatuja tietoja mittalaite prosessoi. Laitteiden piirilevyihin on "poltetut" lähtö- ja laskenta-arvot ja ne poikkeavat eri laitevalmistajilla. Laitteiden suurimmat erot ovat lähinnä paikallisuus. Eurooppalainen laite toimii paremmin Euroopassa kuin ulkoeurooppalainen. Peruste on se, että ulkoeurooppalaisen laitteen valmistaja ei tunne eurooppalaisia olosuhteita jatai käytettäviä materiaaleja riittävän hyvin.
Mittalaiteen onnistunut valinta
Myyjän asiantuntemus ja käyttökoulutus tarvittaessa on suurena apuna, jotta ostaja saa käyttöönsä oikean mittalaitteen tai ilmaisimen, käyttäjäystävällisyys ja tietty mittareiden monipuolisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että millaista laskentaa mittariin on asennettu. Mittalaitteemme tulee lähinnä Saksasta ja Itävallasta. Yhteläisyyttä Suomen ja Saksan välillä on ilmasto; olemme molemmat kuivan ilmaston maita ja monet Suomen normit pohjautuvat Saksan normeihin.
Sudenkuoppia tulee välttää
Ensin pitää erottaa kosteuskartoitus ja kosteusmittaus. Kosteuskartoitus on sitä, että mittalaitteella havainnollistetaan paikallisen kosteuden laajuus. Kosteusilmaisimella saadaan joistakin perusmateriaaleista kosteusprosentti käyttöohjeessa olevasta taulukosta. Kosteuskartoituksessa kohde voi koostua useammasta kuin yhdestä materiaalista; se on useimmiten rakenteeltaan heterogeeninen.
Kosteusmittaus on aina yhden homogeenisen materiaalin kosteudenmittausta. Kosteudenmittauksessa saadaan kosteusarvo joko mittarista suoraan tai mukana tulevasta taulukosta.
Vesi on märkää ja kun vesi on tunkeutunut kohteeseen, on kohde märkä. Kosteusmittauksessa mitataan siis veden suhteellista osuutta joko suoraan sähkövastuksen, kapasitanssivarauksen tai mikroaaltokentän avulla. Mitattavassa kohteessa olevat KAIKKI sähköjohtavat materiaalit luetaan vetenä. Mikään sähkötekniikan osa-alue ei osaa erotella pelkällä sähköjohtokyvyllä sitä, että onko kohteessa vettä tai muuta sähköäjohtavaa ainetta. Toisena mittaustapana on väliaineen avulla mittaus. Väliaineena on lähes aina ilma ja ilmassa oleva kosteus. Tällöin mitattava kohde tulee olla riippuvainen ilman suhteellisesta kosteudesta, jotta kosteus tai kosteudenmuutos voidaan havaita. Kun hydroskooppisuuden avulla mitataan, on esim. porareikämittauksissa huomioitava se, että poran kehänopeus ei pidä olla liian suuri. Jos se on suuri, niin reiän ympäristö kitkasta johtuen kuivuu liikaa, jolloin mitattu kosteusarvo ei ole luotettava. Myös on odotettava päivä kaksi, jotta kosteus palautuu porareiän pinnalle ja mikroilmasto näin antaa luotettavan arvon. Mittauksen luotettavuuteen liittyy myös se, että laite on asettunut sellaiseen tilaan, jotta mittausarvo on luotettava. Ved Systems Oy Engineering toimittamat mittalaitteet kalibroituvat automaattisesti ja siten asiakas voi olla varma oikeasta mittatuloksesta, kun laitetta on käytetty ohjeiden mukaan.
Laitekäyttäjät
Käyttäjät ovat monikirjavaa joukkoa. Korviin on tullut, että kosteusilmasinta on käytetty porareikäanturina. Eräs rouva soitti, että tarkastaja ilmoitti, että heidän lattiansa kosteusprosentti on noin 40. Nämä on ääripäitä, mutta näitä on olemassa. Kun kysytään arvioijaa, on kyllä vahingon välttämiseksi kysyttävä, että tarkastajalla on esittää osaamisestaan dokumentti. Ved Systems Oy Engineeringin ei ole koulutuslaitos, mutta annamme asiakkaillemme mittariopastuksen ja siinä laajuudessa, mitä laitteen valmistaja on antanut luvan. Sudenkuoppana voidaan pitää myös niitä huoltoja, joita tehdään ilman laitevalmistajan lupaa. Kun vahinko sattuu, vastuu on yksinomaan sillä huoltoliikkeellä, joka ilman valmistajan antamaa lupaa on ns kalibroinut ja huoltanut laitteen. Sudenkuoppana voidaan pitää lisäksi se, kun yhtenä kokonaisuutena myydään kahden eri valmistaja laitetta yhtenä pakettina. Ei kenenkään laitevalmistajan laite ole niin identtinen toisen valmistaja laitteeseen nähden, että ne sopivat täysin yhteen.
Samoin on myös mittapäiden tarkistuskappaleilla. Mittarivalmistaja A:n tarkistuskappale ei välttämättä sovi valmista B:n valmistaja mittalaitteen tarkistukseen. Myös tapauksia on tullut ilmi, että saman valmistaja mittalaitteeseen tämän laitevalmistajien tietämättä asennetaan lisälaitteita, jotka eivät siihen sovi. Syynä voi olla se, että laitteen komponenttirakenne ei toimi siinä uudessa mittausympäristössä. Tuloksena on luotettavannäköinen mitta-arvo, mutta se ei vaan kuvaa mittauksen todellisuutta.
Laitehuolto
Huollamme kaikki laitteet laitevalmistajilla. Emme halua ottaa mitään riskiä josjakun laite ei anna oikeita mitta-arvoja, joka taas johtaa yleensä huonoon työnlaatuun tai hidastaa kohteen valmistusmista.
Huolto ottaa kokonaisuudessa aikaa noin kolme viikkoa ja keskimäärinen huoltohinta on ollut 150 ja 200 € välillä alv 0%:na
Mittausten tilaajat, tarkastajat ja yksityishenkilöt
Tietoisuus on kasvanut ja mikä parasta se, että tuloksia rohjetaan  kyseenalaistaa. Tällöin voidaan erotella jyvät akanoista ja darwinilais-eloonjäämisoppi hoitaa loput. Kun selviin kysymyksiin saadaan looginen ja selkeä vastaus, on asia yleensä kunnossa.

Linkkejä:
Asunnon ja kodin kuntotarkastuksesta perusmittarit