Huomioita rakennusten kosteusmittauksissa / kosteusvaurioiden kartoitus

03.02.2009 09:00

On tärkeää tietää tilassa olevat kosteusmuutokset. Edullisimmin sen saa tehtyä kapasitiivisilla kosteuskartoittamilla eli kosteusilmaisimilla (pallopäät). Kun samasta tilasta on otettu vertailuarvoja ja  verrataan sitä muihin saatuihin arvoihin voidaan havaita, onko syntynyt mitta-arvomuutoksia.  Josjakun muutoksia näkyy ja millä laajuudella ne ovat.  Mitta-arvomuutokset johtuvat sähköäjohtavien aineiden määrästä. Tältä osin arvioitava, mistä ko muutokset johtuvat.

 

Kapasitanssi on sähköstaattiseen systeemiin liittyvä suure, joka osoittaa systeemiin latautuneen sähkövarauksen ja sen sähköisen potentiaalin suhteen. Kapasitanssi C voidaan siis määritellä yhtälöllä

missä Q on sähkövaraus ja U sähköinen potentiaaliero eli jännite. Kapasitanssimittauksessa mittaussyvvys on suoraan verrannollinen aineen tiheyteen.

 


 


Ved Systems Oy Engineering kosteusmittareita kosteudenkartoituksiin ja kosteudenmittauksiin peruskorjauksiin.
 
  

Ved Systems Oy Engineering kosteusmittareita kosteudenkartoituksiin ja kosteudenmittauksiin uudisrakentamisiin.
 

Ved Systems Oy Engineering kosteusmittareita kuntotarkastuksiin.
 

Huomioitavaa rakennekosteuskartoituksessa:
Kapasitanssimittaus on riippuvainen aineen tiheydestä. Mitä kovempi aine sitä syvemmälle mittaus ulottuu.
Lämpötilalla on hieman merkitystä kapasitanssimittauksessa. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää kartoittaa tietoa, kuinka kuivat mitattavat tilat ovat. Jos ko. tila vaikuttaa olevan normaali tai kuiva, ei ole ongelmia. Jos näyttö osoittaa ko tilassa jollain alueella normaalia suurempaa mitta-arvoa, mitä siinä ympäristössä on, on syytä tarkistaa syy mitta-arvon nousuun (mahdollinen muuttunut kosteustila),