Käyttöohje mittapäätteet B 50, B60 ja LB 71

15.06.2018 00:00

Käyttöohjeet: GANN mittapäät B 50 ja B 60

GANN Aktiivi-Elektrodi B 50 ja B 60
GANN Aktiivi-Elektrodi B 50 on dielektrisyyteen perustuva kosteus-sensori kosteuden tai kosteusjakautumisen toteamiseen rakennusaineessa esim. betoni, muuraus, rappaus, puu eristeet.
Mittaus tapahtuu kapasitiivisen sähkökentän avulla. Kenttä muodostuu elektrdin päässä olevan ja mitattavan massan väliin. Sähkökentän muutos niin materiaalin kouin kosteuden suhteen
näytetään numeerisesti (0 - 199 Digit).
Mittaus on suhteellisuusmittausta. Tämä merkitsee, että näytetään arvoeroa kuivan ja märän rakennusaineen väliltä.  
Päätelmä absoluuttisen märkä paino% tai tilavuus% (liitteenä oleva taulukko)on mahdollista normaalissa kuivauksessa.
Yksi tärkeä vaikutin on testattavan rakennusaineen tiheys. Periaatteessa kasvava tiheys niin kuivalla kuin märällä aineella antaa näyttöön suuremman lukeman (katso ohessa oleva näyttötaulukko)
Elektrodi B 60
Elektrodi B 60:ssa on rakennettu raja-arvon ylityskynnys, joka toimii äänisignaalilla, joten materiaalinkosteus tiedetään katsomatta LCD-näyttöön.  Ylitettäessä asetettu
raja-arvo kuuluu ”vihellys”ääni. Äänitoleranssi on alueilla seuraavasti 30 - 70 arvovälillä +/- 2 ja arvovälillä 80 - 140 +/- 3.
Seuraavassa näyttö eri materiaalin kosteuksista:
puu                                                     kuiva          25 –   40 Digits
                                                           märkä        80 – 140 Digits
sisätila muuraus                               kuiva          25 –   40 Digits
                                                           märkä      100 – 150 Digits
kellaritila muuraus                         kuiva          60 –   80 Digits
Näyttö yli 130 on  riippuen tiheydestä voidaan jo olettaa esiintyvän juoksevaa vettä. Mikäli on olemassa runkona metallia (teräsbetoni, putykisti, johdot, kiskot jne) hyppää näyttö n 80 (pintamateriaalista johtuen hieman suuremmaksikin muutoin kuivalla alueella. Tämä on näyttöä luettaessa huomioitava.
Käyttöohje aktiivi-elektrodi B 50
Käsinmittauksessa on huomioitava, että pidetään vain mittapään alapuolisesta puolikkaasta kiinni. Ylempi puoli tulee olla kaikesta vapaa.
tarkistus
Kuulapää holkkiin elektrodin yläpäähän, liitäntäjohto mittalaitteeseen ja elektrodia pidetään ilmassa ja painetaan käynnistyspainiketta. Näyttöarvo tulee olla välillä -5,0 ja 5,0.
mittaus
Painetaan mittalaitteen käynnistyspainiketta ja kuulalla tutkitaan eri pintoja. Elektrodeja tulee kos-kea rakenteiden pintoja. Aktiivi-elektrodia pidetään pystysuorassa pintaan nähden. Kulmissa on oltava väliä n. 8 - 10 cm
Aktiivi-elektrodi LB 71 on sama kuin B50