Mittaus sähkövastusmenetelmällä (piikkimittarit) GANN     ja      TROTEC
- Mittaus poikittain syynsuunnassa
Käyttö sahat, puutavarakuivaamot, vastaanottotarkastus (höyläämöt ja ikkuna- ja ovitehtaat)
Pitää kalibroida puulajin ja lämpötilan mukaan, herkkä staattiselle sähkölle

Mittaelektrodit (Muista lisähinnalla kalibrointipala):
- teflonpinnoitteiset (eriste) mittaa kärkienvälisen vastusarvon   -    kirkkaat, mittaavat suurimman vastusarvon kärkien välistä 
Gann mittarit ja puulaji                          1 -4 (HT 85T)               1 - 7 (HT 70 ja  H40)              RTU 600                     M2050                  g/cm³
koivu                                                               3                                        3                                        7-4                                 130                     0,55
kuusi                                                                3                                        3                                        7-3                                  176                    0,40
mänty                                                         3                                    7                                     9-2                                207                  0,45

 

Tarvikkeet: liukuvasara, jonka etuna on se, että saadaan elektrodit iskeä hallitusta puuhun ja isku- eli lyöntivasara
GANN ja TROTEC

 

 Pinnoitetun elektrodin etu. Havaitaan kosteudenmuutos saheessa.

 

 

  

Pintamittari, jonka mittausperiaate on saattama kapasitiivinen varaus mitattavaan puuaineeseen. Mittaus mittaa sähkövarauksen tilavuudessa olevan puun keskimääräisen kosteuden. Kapasitiivinen mittaus on riippuvainen puuntiheydestä ja lämpötilasta aivan vastaavasti kuin ns vastus- eli piikkimittarit. Kapasitiiviset mittarit ovat varsin tarkkoja. Ko mittareiden käyttökohde on tasaiseksi höylätty tai hiottu puuraaka-aine.
Pintakosteusmittareita ovat mm Merlin HM-sarja

Kosteusmittareiden  piirilevyihin on ”poltettu” puun keskimääräinen tiheys.
Puuntiheys on välillä:
koivu             460 kg/m3 – 800 kg/m3      mänty            300 kg/m3 – 860 kg/m3    kuusi             300 kg/m3 – 640 kg/m3
Vastusmittariarvot eli piikkimittareiden mitta-arvot eivät ole välttämättä vertailukelpoisia kapasitanssiin perustuvien mittareiden mitta-arvojen kanssa.