Kodin kuntotarkastuksesta
On järkevää tarkistaa kodin kunto ja pyrkiä havaitsemaan ajoissa mahdollisia muutoksia. On oman viihtyisyyden ja tietty kiinteistön arvon
kannalta pitää kohdetta hyvässä asuttavassa kunnossa. Kuitenkin on mahdollista, että muutoksia ilmenee. Järkevää on havaita ne
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hyvä on pitää mielessä, että oma koti jatai kiinteistö vaatii silmälläpitoa sekä huoltoa.

Kosteuskartoitukseen yksittäiset mittarit Gann Compact B ja Gann BL Compact B2 ja Trotec T660
Poranreikämittaukseen yksittäiset mittari: BL Compact RH-T
-
sarja siis joko jäykäkkä tai taipusalla päällä                                       

Siis hommiin!
kuitenkin on huomioitava ennen tarkastusta, että laitteet ovat
tarkistettu ja vaaittu ennen toimenpiteitä. Gann mittarit jo 1980-
luvun lopulta lähtien vaaitsevat itsensä automaattisesti ja varmista,
että virtalähteessä on virtaa riittävästi. Tutustu laitteiden suomen-
kielisiin käyttöohjeisiimme ennen mittausta. Ennen mittausta on tär-
keää, että paikat eivät ole jääneet esim suihkun jälkeen märiksi.
Suosittelemme, että noin 6 - 12 tuntia suihkun jälkeen voidaan ryhtyä
toimenpiteisiin. Porareikämittauksessa on huomioitava, että porattaessa
reikää poran liian suuri pyörimisnopeus kuivaa reiän pintaa ja siten tuottaa epäluotettavaa mittaustulosta. Siis tutustu ennen toimenryhtymistä toimit-
tamiimme laitteiden  käyttöohjeisiin, jotta varmistutte mittauksien luotetta-
vuudesta.

Asunnon jatai talon kunnontarkastukset:
- kosteusmittaukset (kuivat tilat esim olohuone, märät tilat (suihku, sauna)
- putkistot esim. suihku- ja wc-tilat, kaivot ja viemärit, hajuhavainnot,
  tunkkaisuus antaa syyn epäillä
- ikkunoiden huurtumninen, ikkunoiden kunto ja eristeet ikkunoiden
  ja seinän välissä

- lattiapinnat ja seinäpinnat (kosteusmuutokset)
- pintojen hilseily, maalaus
- ulkoseinät ja ulkopuolinen vedeneristys     
- katto, kattopinnoite, räystäät, kourut ja sadevesiviemärit
- muut epäkohdat esim öljysäiliön kunto               
- muut mittaukset esim radon, homesieni jne
Korjaustoimenpiteet
- havainnoista on hyvä kerrottava ajoissa alan ammattilaiselle, jotta 
  voidaan laatia ajoissa ehdotukset korjaustoimenpiteiksi. Tällöin sääs-
  tetään  rahaa ja pidetään hyvin 
yllä hyvää ja laaduksta asuinympäristöä
Ajankäyttö
   Seuraamalla omatoimisesti asunnon kuntoa, on mahdollista säästää 
   rahaa, aikaa ja vaivaa sekä pitää yllä laadukasta ja terveellistä elämi-
   sentasoa. Gann UNI 1 monipuolinen mittari  niin asuntojen ja muiden
   rakennusten kunnon tarkastukseen.  Mittarilla havaitaan märät kohteet
niin lattioista, seinistä kuin katoista.