Samalla mittarilla puun kuivumisen seuranta kuivauskamarissa, sahapintaisen kosteudenmittaus käsin, hakkeen kosteudenmittaus. Näiden mittatoimintojen lisäksi myös lämpötilana mittaus.
Puunkosteuden mittaus niin kuivauskamarissa kuin perinteisenä käsinmittauksena. Sahapintaisen puutavaran kosteudenmittauksessa käytetään mittausmenetelmänä sähkävastusta
(perinteinen mittaustapa on ns. piikkimittaus). Puunkosteudenmittauksessa voidaan selvittää milloin esim. kuivauserä otannan mukaan on saavuttanut halutun loppukosteuden ja samalla
selvittää kuivauserässä oleva kosteushajonta (kuivauksen aikainen mittaus).

Muita mittaustapoja; kysy lisää
Kapasitanssi ns. pintamittaus (varauskentässä olevan puun keskimääräinen kosteus) ja uudempana mittaustapana mikroaaltoon perustuva mittaus, joka on perinaatteessa
samalainen kuin kapasitiivinen mittaus (puussa olevan kentän keskimääräinen kosteus). Kysy lisää Gann, Trotec ja Merlin-kosteusmittareista